Struktura własnościowa

Aktualna struktura akcjonariatu Spółki:

STRUKTURA AKCJONARIATU