Zobacz kompleks na mapie google

Panoramy 3D

Charakterystyka terenu

INFRASTRUKTURA
Energia elektryczna 15 kV; 110 kV

Możliwość rozbudowy infrastruktury
wg potrzeb inwestora

Możliwość negocjacji cen w zależności
od zapotrzebowania

Woda Ø 225 mm
Gaz Ø 160-180 mm, PN 0,5 Mpa
Ø 400 mm, PN 1,5 Mpa
Ścieki sanitarne Ø 200÷600
Ścieki deszczowe Ø 400÷1200
Telekomunikacja ISDN, DSL, GSM
Drogi dojazdowe

Droga krajowa nr 29 (Słubice - Zielona Góra). Droga dojazdowa
o szer. 7 m

Port na rzece Odrze w Uradzie - 16 km
Bocznica kolejowa Berlin - 70 km, Babimost - 100 km
TEREN
Ukształtowanie Teren płaski. Różnica wysokości 53±2m
Warunki humus 20 ÷ 40 cm; wody gruntowe 1,5 m p.p.t.
Historia teren rolniczy
Ryzyko powodzi Bez ryzyka. Teren położony 3 km od rzeki i 34 m nad poziomem rzeki.
Wymagania dotyczące budowy % zabudowy terenu - 95%; % zieleni - 5%; max.wysokość - 25 m; min.odległość od granicy działki - 20 m
ODLEGŁOŚCI
centrum miasta - 2 km; autostrada - 1,5 km (2 min.); granica z Niemcami - 5 km (10 min.); granica z Czechami - 210 km (150 min.); Gorzów Wlkp. - 80 km (60 min.); Poznań - 170 km (115 min.);