Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Spółki został określony Uchwałą Zarządu nr VII/20/A/2016 z dnia 24.06.2016r. z mocą obowiązywania od 01.07.2016r. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY