Przejdź do strony: Oferta - Gate
Przejdź do strony: Tereny inwestycyjne
Przejdź do strony: Zwolnienia podatkowe

Podstawy prawne

Akty prawne dot. Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie przedsiębiorców w sse:

Powyższe akty prawne określają ogólne zasady odnoszące się do uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych oraz do korzystania z pomocy publicznej (w postaci ulg podatkowych) w związku z prowadzoną działalnością.

Przejdź do strony: Lokale użytkowe
Przejdź do strony: Do pobrania