Organy spółki

Organami Spółki są:

 • Zazrąd,

 • Rada Nadzorcza,         

 • Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu Spółki:

 • Krzysztof Kielec- Prezes Zarządu

 • Stanisław Iwan- Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 • Bogdan Bakalarz – Przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Rozwoju),

 • Tomasz Stupienko- Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Gminy Słubice),

 • Leszek Statkiewicz- Sekretarz (przedstawiciel Miasta Kostrzyn nad Odrą),

 • Mirosław Rawa- Członek (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Finansów),

 • Wojciech Szymczak- Członek (przedstawiciel Skarbu Państwa- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Akcjonariusze:

 • Skarb Państwa

 • Miasto Kostrzyn nad Odrą

 • Gmina Słubice

 • Prochem-Zachód Sp. z o.o.

 • Gmina Gorzów Wielkopolski

 • Miasto Gmina Nowa Sól

 • Miasto Gmina Gubin

 • Gmina Bytom Odrzański