Przejdź do strony: Oferta - Gate
Przejdź do strony: Tereny inwestycyjne
Przejdź do strony: Zwolnienia podatkowe
Przejdź do strony: Podstawy prawne

Lokale użytkowe

LOKALE DO SPRZEDAŻY

 

Garaże:

Nr garażu

Powierzchnia (m2)

Cena brutto (PLN)

2

17,46

26 400

4

17,46

26 400

7 17,46 26 400
9 17,46 26 400

 

Przejdź do strony: Do pobrania