Zobacz kompleks na mapie google

Zobacz kto już zainwestował

Charakterystyka terenu

Etap rozwoju

rozwinięty

Status SSE

W ramach Parku Regionalnego w Gryfinie wyznaczonych zostało przeszło 160 ha terenów przemysłowych z tego ponad 55 ha wchodzi w skład terenów Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Lokalizacja

Jedną z najważniejszych cech geograficznego położenia gminy jest jej dostępność komunikacyjna. Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej (autostrada A-6, droga ekspresowa S-3, droga krajowa nr 3 i nr 31), kolejowej i wodnej.

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są bezpośrednio przy zjeździe z trasy ekspresowej S-3, odległość od autostrady A-6 - 10 km, odległość od linii kolejowej - 10 km, od lotniska w Goleniowie - 55 km, od lotniska w Berlinie 150 km, bliskość portu Szczecin-Świnoujście


Oferta Parku

Gmina Gryfino zapewnia pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania Parku Regionalnego w Gryfinie.

Obszary objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej:

  • Kompleks 1.1 o pow. 9,3942 ha,
  • kompleks 1.2 o pow. 22,7045 ha,
  • kompleks 1.3 o pow. 19,6845 ha.

Pozostałe obszary Parku:

  • kompleks 2.1 o pow. 18,8315 ha,
  • kompleks 2.2 o pow. 34,1617 ha,
  • kompleks 2.3 o pow. 24,6034 ha,
  • kompleks 2.4 o pow. 20,7130 ha,
  • kompleks 2.5 o pow. 9,9943 ha,
  • kompleks 2.6 o pow. 6,7981 ha

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie funkcjonującej w Parku Regionalnym w Gryfinie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc prac.

Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
tel. 091 416 20 11
fax: 091 416 27 02
www.parkregionalny.gryfino.pl
www.gryfino.pl
burmistrz@gryfino.pl

Osoba do kontaktu:

Tomasz Miler - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 
Mobile: +48 506 121 524, 
E-mail: tomasz.miler@gryfino.pl