BIP

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Przejdź do strony: MENU PRZEDMIOTOWE
Przejdź do strony: MENU REDAKCYJNE