See complex on google map

See who has already invested

Site characteristics

Szczegóły dotyczące miejscowości: www.poznan.pl

 

Teren objęty statusem SSE, nie będący własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stresy Ekonomicznej S.A. W celu uzyskania informacji dotyczących zagadnień infrastrukturalnych prosimy o kontakt miastem Poznań:

 

Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
Tel. centrali (061) 878-52-00
prezydent@um.poznan.pl

They trusted us and have invested here