See complex on google map

See who has already invested

Site characteristics

Szczegóły dotyczące miejscowości: www.goleniow.pl

 

Teren objęty statusem SSE, nie będący własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Stresy Ekonomicznej S.A. W celu uzyskania informacji dotyczących zagadnień infrastrukturalnych prosimy o kontakt Gminą Goleniów:

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
Tel. +48(091) 46-98-200 lub 46-98-222
Fax. +48(091) 46-98-298
Infolinia BOI: 0-800-696-901
Mail: ugim@goleniow.pl