DLA PRZEDSIĘBIORCY | KONFERENCJA MIERZĘCIN 2018
"Invest in the West - Kostrzyńsko-Słubicka SSE na szlaku dużych wyzwań inwestycyjnych"

Partnerzy konferencjiDeloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. PARTNER MERYTORYCZNY

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.

Zespół Deloitte ds. SSE

Zespół ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych Deloitte jest wiodącą praktyką specjalizującą się w doradztwie dla inwestorów zamierzających rozpocząć działalność, a także dla przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego oraz pomocy publicznej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Nasi eksperci oferują profesjonalną pomoc począwszy od fazy planowania inwestycji, poprzez fazę aplikacji, aż do etapu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo, i to niezależnie od daty uzyskania zezwolenia strefowego, a tym samym reżimu prawnego jaki odnosi się do danego inwestora. Dzięki operowaniu w ramach najszerszej sieci biur regionalnych, wspieramy lokalnie przedsiębiorców działających na terenie wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych. Więcej informacji na stronie: www.deloitte.com/pl/sse

Publikacje i wydarzenia

Naszą misją jest nie tylko świadczenie najwyższej jakości usług, ale także przekazywanie aktualnej i rzetelnej informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów prowadzimy serwis, dzięki któremu mogą Państwo otrzymywać nieodpłatne, elektroniczne informacje podatkowe, prawne, finansowe i gospodarcze. Regularnie organizujemy również specjalistyczne warsztaty i konferencje, a także webcasty – wirtualne seminaria z udziałem naszych specjalistów. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje   

Zapraszamy do współpracy.FHU Multi Projekt Sp. z o. o. Sp.K. PARTNER SREBRNY

FHU Multi Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. skupia swoją działalność  na kompleksowym opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu pod „klucz” obiektów kubaturowych głównie magazynowo-produkcyjnych i biurowych dla wszelkich gałęzi przemysłu wykorzystaniem  konstrukcji stalowych , żelbetowych oraz drewnianych. Wspólnie wybudowaliśmy już ponad 300 000m2 na terenie całej Polski.

Spółka realizując  od ponad 23 lat z powodzeniem szereg inwestycji może pochwalić się licznymi referencjami. Fakt ten w połączeniu z bardzo dobrą jakością oferowanych produktów, a także atrakcyjnymi cenami  oraz terminem wykonania znajduje swoje odbicie  w już posiadanym portfelu zamówień  na przyszły rok, który wynosi 300 mln złotych.

Zespół Multi Projekt składa się z 50 pracowników oraz 150 podwykonawców, którzy z zamiłowaniem i pasją wykonują swoje zadania od lat. Wszyscy są wysokiej klasy specjalistami z poszczególnych dziedzin, pracującymi na stanowiskach zgodnych z ich wykształceniem i posiadanymi umiejętnościami. Aby spełnić wymagania stawiane przez dynamiczny rozwój rynku, nieustannie doskonalimy posiadane umiejętności i podnosimy kwalifikacje. Zatrudniamy tylko takich pracowników i podwykonawców, którzy oprócz wiedzy i  praktyki  odznaczają się zdolnościami zrozumienia i trafnej oceny potrzeb klientów. Tym samym zapewniają właściwy sposób traktowania i szacunek dla partnerów w zawodowych kontaktach. Potencjał kadrowy Multi Projektu stanowi liczne grono etatowych pracowników oraz grupa stale współpracujących z firmą wykonawców i ekspertów. Utrzymujemy także kontakty z wysokiej klasy specjalistami ze środowiska biznesu, bankowości oraz z wyższymi uczelniami. Ostatnie lata  były okresem bardzo dynamicznego rozwoju Spółki. Przez te lata firma  osiągnęła pełną dojrzałość i stabilizację stawiając na optymalizację, dobrą organizację i współpracę w zespole.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

ul. Zabużańska 38, 71-051 Szczecin,
tel. 0-91/483-11-00

biuro@hale-multiprojekt.pl
www.hale-multiprojekt.plBRANDMED CENTRUM MEDYCZNE 

Polsko-Niemieckie Centrum Medyczne Brandmed jest pierwszą w regionie transgraniczną placówką oferującą usługi w zakresie rehabilitacji, konsultacji medycznych oraz diagnostyki medycznej. Naszą misją jest zapewnienie pacjentom dostępu do usług medycznych na najwyższym poziomie, odpowiadającym aktualnym wynikom badań oraz rozwiązaniom technologicznym.

Regularnie oferujemy coraz to nowe programy i pakiety skierowane do różnych grup odbiorców, w tym pakiety medyczne dla firm, dzięki którym będą Państwo mogli zapewnić pracownikom opiekę medyczną najwyższej jakości, jak najbardziej dopasowaną do Państwa potrzeb i obecnej sytuacji firmy. 

Nasz zespół to uznani specjalis?ci z dziedziny medycyny pracy, ortopedii, chirurgii ogólnej, neurologii, endokrynologii, dermatologii, chirurgii naczyniowej i wielu innych. To również wysoko wykwalifikowani fizjoterapeuci, specjalizujący się m.in. w terapii manualnej. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne i logopedyczne. Klinika realizuje podstawową diagnostykę medyczną (laboratoryjną i z zakresu badań USG). Oferujemy ponadto zabiegi dermatologii estetycznej, zajęcia relaksacyjne w tym masaże, jogę i pilates oraz doradztwo dietetyczne.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Centrum Medyczne Brandmed
Galeria Prima 2 piętro
ul. Daszyńskiego 1 69-100 Słubice
tel. +48 95 758 26 49

info@brandmed.eu
www.brandmed.euNasza firma działa na rynku polskim od ponad 60 lat w ramach grupy Piast. Nasza oferta skierowana jest do firm, których zapotrzebowanie na pracowników ma charakter sezonowy lub okresowy. Z usług Agencji Pracy Tymczasowej APT 4 WORK korzystają między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, magazynowe, usługowe i inne. Pracownicy tymczasowi, których oddajemy do Państwa dyspozycji, to nasz własny  personel, odpowiednio przygotowany i wykwalifikowany. Są to osoby posiadające doświadczenie oraz predyspozycje, niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków w magazynach, fabrykach lub przy bezpośrednim kontakcie z klientem. Pracownicy tymczasowi są zobowiązani do przestrzegania ustalonego harmonogramu prac, a także podlegają wewnętrznym zasadom firmy, do której są kierowani.

Możliwości współpracy:

 • Outsourcing
 • doradztwo HR
 • stawki godzinowe
 • dobór personalny
 • transgraniczna wymiana pracowników

Wynajem pracowników to jednocześnie:

 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • elastyczność warunków zatrudnienia
 • dostosowanie liczby pracowników do aktualnych potrzeb firmy
 • ciągłość obsady w przypadku długoterminowych zwolnień
 • wsparcie procesu rekrutacji
 • zwolnienie z obowiązków kadrowo-płacowych związanych z pracownikami tymczasowymi.

Nasi pracownicy tymczasowi to między innymi:

 • pracownicy linii produkcyjnej
 • personel pomocniczy
 • magazynierzy
 • operatorzy wózka widłowego
 • konfekcjonerzy
 • ekspedienci

APT 4 WORK Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 WrocławBank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

Bank wspiera przedsiębiorców, oferując kompleksowy zestaw nowoczesnych usług bankowych dopasowanych do ich specyficznych potrzeb, w tym: rachunki bankowe, lokaty, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne.  Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości, oferując m.in. gwarancję Biznesmax. Ich celem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

BGK realizuje programy i projekty wspierające rozwój firm, w tym m.in.  kredyty na innowacje technologiczne - dla projektów dotyczących wdrażania innowacji o charakterze technologicznym oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowych stanowisk pracy – „Wsparcie w starcie”.

Jednym z istotnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw dzięki szerokiej palecie produktów finansowania handlu zagranicznego i ekspansji zagranicznej.

BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Zapraszamy do współpracy

BGK Region Lubuski

ul. Kupiecka 32 c, 65-058 Zielona Góra
tel. 0 68 328 06 40, tel. kom. 510 044 133
fax 0 68 328 06 43
e-mail: zielonagora@bgk.pl