BIP |
Zaproszenie do składania ofert w przetargu na na wybór wykonawcy zadania "Przebudowa ul. Osiedle Przemysłowe - budowa zatok postojowych dla samochodów ciężarowych i przebudowa oświetlenia ulicznego"

Kostrzyn nad Odrą, 2017-04-14

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Zarząd Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zaprasza do składania ofert w przetargu na wybór wykonawcy zadania pn.:

„Przebudowa ul. Osiedle Przemysłowe - budowa zatok postojowych dla samochodów ciężarowych i przebudowa oświetlenia ulicznego”.

 

PREZES  ZARZĄDU  K-S SSE S.A.

Krzysztof Kielec

Dokumentacja: