BIP |
Zaproszenie do składania ofert w przetargu na na wybór wykonawcy zadania "Budowa drogi (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3467F-ul. Przemysłowa) wraz z uzbrojeniem terenu"

Kostrzyn nad Odrą, 2017-04-14

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Zarząd Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zaprasza do składania ofert w przetargu na wybór wykonawcy zadania pn.:

„Budowa drogi (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3467F-ul. Przemysłowa) wraz z uzbrojeniem terenu”.

 

PREZES  ZARZĄDU  K-S SSE S.A.

Krzysztof Kielec

Dokumentacja: