BIP |
Wynik przetargu - Przetarg 003-2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wyposażenia pompowni wraz z automatyką w podstrefie w Nowej Soli.

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

  1) Data udzielenia zamówienia:    

     04.07.2019r

  2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

  Nazwa: Instach  Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Zwiadowców 14

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

  2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

     09.07.2019r