BIP |
Wynik przetargu - Przetarg 002-2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz usunięcie kolizji projektowanych obiektów z istniejącym przewodem elektroenergetycznym na terenie kompleksu nr2 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Świecku (dz. nr 9/7, 9/8, 9/13, 9/14, 14/3, 15/8 obręb 10 Świecko, jednostka ewidencyjna 080505_5 Słubice – obszar wiejski)

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

   1) Data udzielenia zamówienia:    

   12.04.2019r

   2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

   Nazwa: Eurokop Invest Sp. z o.o. 69-100 Słubice, Os. Przemysłowe 26

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

   2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

      15.04.2019r