BIP |
Wynik przetargu - Przetarg 005-2018 - Monitoring

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie podstrefy KSSSE.

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zamówienie  zostało udzielone

1) Data udzielenia zamówienia:    

     31.10.2018r

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

Strefainformy.pl Grzegorz Bochenek

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej
2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

     06.11.2018r