BIP |
Wynik przetargu - Budowa kanalizacji deszczowej

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

001/2018

Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do zb. retencyjnego oraz wykonanie doziemnej instalacji elektroenergetycznej, zasilającej przepompownię, dla zakładów NORD i Mazel na dz. ew. nr 9/14, 9/17, 9/22 przy ul. Inżynierskiej w Nowej Soli, obręb 6, gm. Nowa Sól-Miasto.

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   Zamówienie nie zostało udzielone

lub

  1) Data udzielenia zamówienia:  02.03.2018r  kwota umowy za wykonanie zadania- 548 000,00 PLN netto

  2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

  Nazwa:PI Inżynieria S.C.  Wojciech Pestka, Arkadiusz Wojtóściszyn;66-400 Gorzów Wlkp.
  ,ul. Podmiejska-Boczna 11.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej           

  2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

      02.03.2018r