BIP |
Wynik przetargu - Obsługa i konserwacja sieci elektrycznej na terenie KSSSE w Nowej Soli

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Obsługa i konserwacja sieci elektrycznej na terenie KSSSE w Nowej Soli

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

lub

 

1) Data udzielenia zamówienia:     31.01.2018r na okres 36 m-cy

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Karmex Karolina Gorczyca; 65-501 Zielona Góra, ul. Łabędzia 15

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej           

  2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI: 19.02.2018