AKTUALNOŚCI
Praktycznie o strefach - czyli jak rozliczyć CIT za 2020 r. działając w SSE / PSI

17.03.2021 r. | godzina 10:00-11:00 | Webinarium

Celem szkolenia będzie omówienie z Państwem kwestii, jakie mogą wpłynąć na rozliczenie CIT za 2020 r. przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE lub w ramach PSI. Zwrócimy szczególną uwagę na tematy wynikające z ostatnich zmian w praktyce i orzecznictwie, nad którymi warto zastanowić się, mając na uwadze dłuższy niż zazwyczaj okres na rozliczenie się z CIT.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie terminu rocznego raportowania i zapłaty CIT za ubiegły rok na 30 czerwca 2021 r.

Dłuższy czas na złożenie deklaracji CIT-8 stanowi element polityki Rządu w zakresie wspierania biznesu w walce z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Zmiana ta pozwoli przedsiębiorcom na poprawę płynności finansowej w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego, ale daje też więcej czasu na przygotowanie rozliczenia rocznego.

Eksperci PwC przedstawią uczestnikom podsumowanie między innymi takich kwestii jak: 

  • ścisłe powiązanie pomiędzy nową a istniejącą infrastrukturą w ramach PSI i wpływ na zakres zwolnienia podatkowego,
  • przychody i koszty alokowane do dochodu zwolnionego w świetle aktualnego podejścia organów,
  • TP adjustment / wyrównanie marży w SSE,
  • wpływ COVID-19,
  • zmiana praktyki w zakresie rozliczania kosztów pośrednich,
  • podatkowe rozliczenie faktoringu w świetle nowej interpretacji ogólnej

Zarejestruj się na webinarium