AKTUALNOŚCI
ARP S.A. rozpoczyna cykl webinarów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) zaprasza do uczestnictwa w cyklu webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing Sp. z o.o. Są to:
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
 • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
 • leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.
Pierwsze z cyklu webinariów skierowane do przedsiębiorców z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego odbędzie się 24 września br. o godz. 13.00. O kolejnych będziemy informować na stronie www.pfr.pl, www.arp.pl, www.arp-tarcza.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
 
Zapraszamy do udziału!
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również Centra Obsług Przedsiebiorców w Gdyni, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej jako „ARP”) bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej na walkę z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ramach prowadzonej działalności, ARP wraz z ARP Leasing Sp. z o.o. (dalej jako „ARPL”) stworzyła kompleksową ofertę dedykowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oferując finansowanie dłużne na komercyjnych warunkach powierzonego kapitału o wartości 1,7 mld zł.
 
W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej ARP, uruchomiliśmy dedykowane instrumenty finansowe w postaci:
 • pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
 • pożyczki obrotowej na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
 • refinansowania leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
 • leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.

Prezentowane instrumenty mają charakter finansowania zwrotnego i są dedykowane dla przedsiębiorców, którzy:

 • działają w ramach obszaru małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzącą pełną księgowość,
 • prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
 • ich przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł,
 • ostatni rok zakończyli dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto,
 • szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych.
 
W celu usprawnienia procesu wsparcia finansowego, na stronie www.arp-tarcza.pl udostępniony został przedsiębiorcom Portal Klienta, w którym możliwe jest, za pośrednictwem systemu informatycznego, złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami. Znajdują się w nim również wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferowanych produktów w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP a także instrukcje i wzory dokumentów. Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.
 
Pragniemy Państwa poprosić o przekazanie przedsiębiorcom informacji o w/w ofercie finansowej ARP i ARPL, jak również wyrazić gotowość zorganizowania przez ARP webinariów, spotkań, jak również wszelkich innych akcji informacyjnych możliwych w warunkach epidemii.